Ras : Russische Draver : Métis Draver
Schofthoogt : 1.60 - 1.62 M
Kleuren : Meestal bruin, maar kan ook vos of schimmel
Herkomst : Rusland

Temperament ; Volbloed
Gebruik : Drafsport
Karakter : Beetje opstuimig, maar een harde werker!

De Russische draver is een lichtgebouwd maar gespierd paard met harde benen. De bewegingen in draf zijn ruim. De Russische draver is voortgekomen uit de Orlov draver die werd gekruist met American Standardbreds.

Toen halverwege de 19de eeuw de Russische fokkers hun Orlovdravers wilden verbeteren kozen ze daarvoor de American Standardbred. Er werden 156 hengsten en 220 merries naar Rusland gehaald. Onder de Amerikaanse paarden was bijvoorbeeld de wereldrecordhouder Cresceus, die een mijl in twee minuten en twee seconden liep. De fokpodructen waren kleiner en sneller dan de Orlovdraver, maar ook minder elegant. Het plan was om de bouw en de maat te verbeteren, maar de eerste wereldoorlog brak uit en de invoer van buitenlandse paarden kwam tot stilstand. Daarom werd er weer gekruist met de oorspronkelijke Orlov draver. Dit bleek geen goede manier om het paard groter te maken. Pas in de jaren dertig lukte het weer om op maat te fokken. Ook de lichaamsverhoudingen raakten toen meer in proportie.

De Russische draver is een lichtgebouwd paard met gewoon hoofd, met recht profiel. De ogen staan ver uit elkaar. De schouders en schoft zijn goed ontwikkeld en diep. De benen zijn gespierd. De rasstandaard vereist een pijpomvang van 19.9cm. De hoeven zijn meestal heel gezond en kunnen veel dragen. Fouten in de bouw die af en toe voorkomen zijn sabelbenigheid en koehakkigheid, een te sterk aflopend kruis of een te kort lichaam. Russische dravers zijn snel volwassen, maar hun topsnelheid halen ze pas op vijf- of zesjarige leeftijd.