Home » Leerzame feiten! » Paardenafrichting » Leiderschap van mens naar paard

 Leiderschap van mens naar paard

De enige manier om uw paard goed te kunnen opvoeden, is door de leidende rol op je te nemen. Bij mensen die veel gevoel voor paarden hebben, zal dit vanzelf gaan. 

Zij meten zich automatisch de rol van de dominante merrie merrie en beschermer van een hengst aan. Wanneer je hier toe in staat 

bent, zal de communicatie tussen mens en dier gemakkelijk verlopen. Sommige paarden beseffen automatisch dat u als mens dominat bent, echter zijn er ook dieren, bijvoorbeeld door hun geslacht , vaak zijn dit hengsten, of juigdige overmoed, proberen grenzen te overschrijden. Hoewel ik nogmaalt wil benadrukken dat het niet voor alle paarden noodzakelijk is, en een paard zich in de meeste gevallen als van zelfsprekend schikt naar jouw leiderschap, zal je soms toch duidelijk grenzen moeten bepalen.

Acceptatie van jouw leiderschap,

Het is heel belangrijk dat je je niet opzij laat duwn in het leefgebied van je paard. Allereerst begroet je het paard, en vervolgens begeef je zich vrij door de stal of wei. Het paard moet dan plaats maken voor de baas, nooit andersom. Mocht het dier proberen jou uit zijn territorium te verdrijven, bestraf dit dan onmiddelijk. Duw het paard weg, en gebruik de stem (NIET SCHREEUWEN) In de paardenwereld worden onwillige veulens ook direct door hun moeder gestraft, maar er wordt geen wrok gekoesterd. Als het dier gestraft is, moet de zaak al afgedaan beschouwd worden en beginnen we met een schone lei. Het gebeurt zelden dat een merrie of ruin het leiderschap opeist. Een hengst daarintegen , is er van nature op ingesteld concurrentie te verjagen, en zou kunnen proberen te domineren.