Home » Leerzame feiten! » Paardenafrichting

Africhten is misschien niet helemaal het juiste woord bij het trainen van een jong paard. Echter is het wel het begin en de basis van een goede samenwerking tussen mens en paard. Alleen met een goed afgericht dus getraind paard is er spraken van samenwerking. Een correct getraind en afgericht paard is een onbeschadigd paard, dat zijn vertrouwen in de mens niet heeft verloren tijdens zijn scholing, maar juist heeft ervaren dat hij voor ons niets te vrezen heeft. Alleen wanneer wij een paard op de juiste manier benaderen, kunnen wij als mens het paard overtuigen van onze goede bedoelingen.

We gaan er vanuit dat het af te richten paard een onbeschreven blad is, een groen paard wordt dat ook wel genoemd. Een groen paard heeft nog geen ervaring als rijpaard. Dus een onervaren dier, dat nog weinig tot negatieve ervaringen heeft gehad, zal zich minder snel agressief opstellen.

Steigeren, weigeren mee te lopen aan het halster, bijten, bokken dit gedrag vertoont elk jong paard wel eens. In de regel kan dit goed worden afgeleerd. Een paard dat zijn baas daadwerkelijk aanvalt of herhaadelijk slaat is over het algemeen geen onbeschreven blad : dergelijke agressie komt meestal echt uit slechte ervaringen voort. Het zal zaak zijn de oorzaak hiervan te achterhalen voordat dit opgelost kan worden.
Het is niet overbodig om te zeggen dat agressie levens gevaarlijk kan zijn! Wanneer je een dergelijk moeilijk dier bezit, richt het dan onder geen beding zelf af, maar geef de training in handen van een ervaren trainer. Vertel er duidelijk bij wat de specifieke problemen van het paard zijn, zodat de trainer weet waar hij aan begint.

 

Doel van africhting :

Vertrouwen is het sleutelwoord tijden dit gehele proces. Het belangrijkste onderdeel van de gehele africhting, maar eigenlijk voor de gehele samenwerking! Ik zal ook heel vaak het woord vertrouwen herhalen in verschillende contexten, want vertrouwen is zo iets belangrijks.
Zorg altijd dat je hte vertrouwen van een paard wint. Belangrijker nog zorg dat je het ook weer behoudt.
Zonder dat belangrijke vertrouwen kan je alleen maar je wil opleggen bij het paard en dat is niet trainen en/of africhten.
We gaan ervan uit dat de africhting van het paard ten doel heeft een dressuurproef - onder het zalder - te kunnen rijden.
Dressuur is de basis van elke wedstrijd sport. Met een gehoorzaam paard kunnn op den duur ook andere takke nvan de wedstrijdsport behoefend gaan worden, maar het bent altijd met het dresuur.