De opfok of het inscharen van een jong paard

Een paard zou in de periode nadat hij gespeend is tot ongeveer zijn derde levensjaar, ruimschoots moeten kunnen beschikken over beweging, buitenlucht en contact met soortgenoten. Dit wordt opfokken of inscharen genoemd. Het is wetenschappelijk bewezen dat dieren die dagelijk veel beweging krijgen, opgroeien tot gezonderre paarden (zowel geestelijk als lichamelijk) dan hun soortgenoten die veel op stal gehouden worden. Jonge paarden voeden elkaar op, een paard wordt gesocialiseerd door het contact met soortgenoten. Houd een jong paard dus bij voorkeur in de wei, tussen leefdtijdsgenoten. Wanneer je bij huis niet de mogelijkheid hebt een paard op te fokken, kan je de zorg voor het dier toevertrouwen aan een paardenhouder die zich heeft gespecialiseerd in de opfok van jonge paarden.. De dieren worden meestal in vaste groepen geweid, liefst met paarden van ongeveer dezelfde leeftijd. De grootte van de groep is afhankelijk van de grootte van het weiland en stalruimte. In een al te beperkte leefomgeving kan een paard niet wegvluchten van zijn soortgenoten tijdens het spelen..

Ook een dier moet zich af en toe kunnen afzonderen. Natuurlijk worden hengstjes apart gehouden van de merries.
De dieren dienen dagelijks bezocht te worden door de opfokker. Bespreek dit met degene met wie je in zee gaat. Het is erg belangrijk dat alle paarden regelmatig in hand komen, en het liefst dagelijks onderzocht worden op verwondigen. In een groep jonge paarden gaat het er vaak wild aan toe, en het is niet ondenkbaar dat de dieren zich tijdenshet spel verwonden. Jonge paarden moeten soms bijgevoerd worden, en de lichamelijke conditie van elk afzonderlijk paard dient goed in de gaten te gehouden worden. De dieren worden op tijd bekapt en ontwormd. De paarden gedijen het best wanneer ze gebruik kunnen maken van een groot, veilig weiland met een ruime loop stal. Ook hoog ub get bloed staande paarden, die 's winters geen erg dikke vacht hebben, zijn geschikt om op deze manier gehouden te worden. Voor hen kan de stal beter uitgerust zijn met een luchtsluis tussen stal en weiland. De dieren moeten in de stal voldoende ruimte hebben, ook om te kunnen liggen. De vloer moet ruim voorzien zijn van bijvoorbeeld stro.

Als je genoeg ruimte hebt kan je er voor kiezen het dier thuis op te fokken