Voltige is oefeningen doen op een galopperend paard.
In 1976 is voltige in Nederland geïntroduceerd als een tak van de paardensport met het doel kinderen te leren paardrijden. In 1983 heeft de Federation Equestre Internationale (FEI) voltige opgenomen als een aparte discipline in de paardensport. Sindsdien wordt voltige in Nederland als sport beoefend: in teamverband (teamvoltigeren) en individueel (solovoltigeren).

Teamvoltigeren
Teamvoltigeren wordt uitgevoerd met een team van maximaal 7 voltigeurs en is vergelijkbaar met het paarrijden bij kunstschaatsen. Naast de verplichte oefeningen die ieder teamlid moet uitvoeren om aan te tonen dat de basisvaardigheden worden beheerst, is er ook een vrije kür waarbij voltigeurs met twee- en drietallen acrobatische oefeningen vertonen op een galopperend paard.

 

Solovoltigeren
Solovoltigeren kan worden gedaan vanaf een leeftijd van 12 jaar. De solovoltigeur moet dezelfde verplichte oefeningen uitvoeren als een teamvoltigeur om aan te tonen dat de basisvaardigheden worden beheerst. De vrije kür ziet er anders uit omdat slechts één voltigeur deze uitvoert in tegenstelling tot het teamvoltigeren.


Een bijzondere sport
Een team kan bestaan uit jongens en meisjes van verschillende leeftijden. Dit is bijzonder ten opzichte van andere sporten omdat vele sporten hun team samenstellen op basis van gelijkheid (sekse en leeftijd). Een voltigeur die op zesjarige leeftijd begint met voltigeren kan dus vele jaren in het team blijven, waarbij de functie en verantwoordelijkheden binnen het team met de leeftijd veranderen.