.

Fokken met paarden

Fokken is twee dieren in dit geval paarden selecteren voor verschillende doeleinden.
Door het fokken zijn veel nieuwe rassen ontstaan, ook zijn er genoeg rassen die veel eisen hebben, kijk naar de haflinger die komt alleen maar in voskleurig voor.
Somige paarden staan hoog in het bloed en wordt ook naar gekeken bij het fokken.

Een ontwikkeling van een paardenras komt vaak door het fokken,
Je kan paarden ook fokken op de sport, bijvoorbeeld paarden die doelgericht voor de dressuur, show of voor het springen worden gefokt.
Of misschien wel voor de landbouw er zijn zoveel verschillende doeleinden en niet iedereen is een geboren fokker, want je moet de juiste hensgt op de juiste merrie zien te krijgen en dan heb je misschien of wel zeker een heel mooi cadeau een super prachtveulen naar wensen!

Ik vind dat er met merries en hengsten alleen gefokt mag worden als ze uitmuntend zijn van bouw, temperament en bewezen vaardigheden hebben.
Er zijn teveel mensen die klakkeloos zomaar gaan fokken, gewoon voor de leuk.
Uit onnadenkendheid, bijvoorbeeld omdat ze hun merrie niet langer kunnen berijden. Er zijn teveel ongewenste aarden op de wereld als een direct gevolg van onervaren persongen die met ongeschikte merries gaan fokken!

Het fokprocesPaarden bereiken hun puberteit als ze ongeveer twee jaar oud zijn. Het is echter aan te raden pas met merries en hengsten te fokken als ze drie jaar of ouder zijn. Er bestaat echt geen enkele reden om met een zeer jong paard te fokken. Paarden hebben een lang en vruchtbaar leven : tot acht in de twintig kan met ze worden gefokt. Ook telt mee dat een zeer jong paard nooit kan hebben bewezen dat het enige vaardigheden bezit. Dus u fokt eigenlijk vanuit een onbekend startpunt.
Het hoofdseizoen voor de fokkerij ligt tussen februari en augustus, met de nadruk op april, mei en juni.
Het langer worden van het daglicht en het stijgen van de temperatuur stimuleren de hengstigheid ofwel het voortplantingsdrang van de merrie.
De hengstigheid van een merrie duurt ongeveer 21 dagen ofwel de oestruscylcus duurt 21 dagen : 5 dagen hengstig en 16 dagen niet hengstig. In de periode waarin de merrie hengstig is, laat ze zoals de term al aangeeft, een hengst toe.

 

 

 

 

 

 

 

Volbloedpaarden worden vaak kunstmatig in oestrus gebracht, al in januari, door ze in speciaal verwarmde en verlichte stallen te huisversten. Dan kunnen ze woden gedekt om vroeg in het jaar een veulen te werpen. Volbloed hebben officieel hun geborotedag op 1 januari, dus heeft het voordelen ze zo vroeg mogelijk te wereld te laten komen. Voor de rest van de paardenwereld is het echter beter om niet zo vroeg in het jaar geboren te worden.

Het weer is vaak nog slecht, het gras is ook nog niet begonnen met groeien.

Meestal wordt de merrie als ze hengstig is getest om de om het juiste moment van de dekking vast te stellen.
Dat wordt gedaan door een hengst, de schouwhengst, langs de weu te gekeudeb waar ze in staat. Gekeken wordt dan of ze op hem reageert. Of ze wordt naar de hengst geleid, gescheiden door een schouwwand, waardibij de henst haar over de wand heen kan besnuffelen en kan worden gezien hoe ze op hem reageert. De wand wordt tussen merrie en hengst gehouden om verwondigen te voorkomen. Als wordt aangenomen dat de merrie 'de roos laat zien' wordt ze elke twee dagen gedekt tot ze de hengst niet meer toelaat. Als ze binnen ongeveer drie weken opnieuw hengst wordt, is ze waarschijnlijk niet drachtog.

 

De dracht duurt ongeveer elf maanden en tien dagen, maar veulens kunnen te vroeg of te laat worden geworpen.

Keuze van hengst en merrie

Zowel de keuze van de hengst als het soort merrie waarmee je wilt fokken is enorm belangrijk. Bijvoorbeeld een eventingpaard dat je wilt gaan fokken, een dressuurpaard, een paard voor het aangespannen rijden of een kinderpony. Dat zijn allemaal zaken waarmee je rekening moet houden, omdat ze doorslaggevend kunnen zijn bij de keuze van een bepaalde hengst. Het andere punt is dat je op zoek moet gaan naar een hengst die positieve punten heeft waar het bij jouw merrie willich aan mankeert, zodat ze elkaar gaan aanvullen. 

 

 

 

 

Kiezen van een merrie.

Het kiezen van de juiste merrie is een vergelijkbare overweging als bij de keuze van de hengst. De zelfde complementariteit als bij de hengst moet er bij je hoofd doorgaan bij jou aanstaande merrie. Het temperament, vaardigheden en exterieur zijn alledrie belangrijk. Voor je besluit met een merrie te fokken, moet je eerst uitvinden of er al eerder met haar is gefokt,, wat als ze als fokmerrie presteerde en hoe ze zich tijden het veulenen gedroeg. Fokken is een kostbare ondernemi ng, iets waar moeilijk geld mee te verdienen valt. Denk eraan dat als je met de gedachte speelt om met je merrie te gaan fokken. 

Het dekgeld is niet het grootste struikelblok, dat zijn de kosten van het ter dekking sturen van de merrie, het veulenen (bij jou thuis of op het hengstenstation) de (veterinaire) nazorg en de totale opfok van het veulen. Het is moeilijk veulens goed te verkopen en jaarlingen brengen ook al geen goede prijs op. Als je fokt met de verkoop als doel, denk er dan aan dat het veulen je waarschijnlijk minstens twee jaar zult moeten aanhouden voor je enig geld terugziet.

Complementariteit

Als jouw merrie bijvoorbeeld een iets beperkte bewegingsvrijheid in haar schouder heeft, moet je op zoek gaan naar een hengst met bijzonder goede, vrije bewegingen. Hij moet een uitmuntend exterieur hebben dat past bij het toekomstige werk van de nakomingen. Het is belangrijk dat je zijn karakter vasttelt, waarbij je er rekening mee houdt dat hij een hengst is natuurlijk. Observeer hem in zijn box en let op zijn houding ten opzichte van zijn verzorgwer. Let ook op de box waarin hij staat. Staat hij ergens achteraf in een hoek? Of is hij weggestopt in een verduisterde omgeving met hekwerk op de boxdeuren? En stapt de stalhulp de box in gewapend met een bezem? Dan is dat een duidelijke aanwijzing dat hij niet bepaald lief is. Je moet een hengst kiezen met bewezen prestaties in het werk waarvoor zijn nakomeling is bestemt. Een uitzondering op deze regel is dat als je een eventing paard wilt gaan fokken en daar een merrie voor gebruikt met zelf uitstekende prestaties op dat gebied. Je een paard kan gebruiken dat zich op de renbaan heeft bewezen. Dan hou je zich aan de regel complementariteit, waarbij de merrie en de hengst moeten uitblinken op gebieden waar de ander in tekorstschiet. Je moet gegevens zien te achterhalen waar je de belangstelling van de hengst voor heeft. Ga na of ze zichzelf hebben bewezen, het kan interessant zijn om sommige ervan in actie te zien. De hengst moet zelf ook uit prima bloedlijnen zijn voortgekomen en goedgekeurd worden door de rasverening waarbij hij in het stamboek is opgenomen. Voor je jouw merrie naar de hengst stuurd moet je weten of hij wel goed vruchtbaar is.
En als je een paard van een bepaalde kleur wilt fokken, moet je nagaan wat de kleur van zijn nakomelingen zijn. Voor mensen die een paard willen fokken dat geschikt is voor eventing, is het een goede tip om de uitslagen van tweedaagse en driedaagse event te bestuderen. Er staat steeds vermeld wie de vader van het paarden in de wedstrijd zijn. Als je daar kennis van neemt, zie je steeds dezelfde namen opduiken, een echt een bewijs van hun uimuntendheid.

Paarden in België en Nederland

Onder Auspiviën van allerlei stamboeken worden er in België en Nederland paarden gefokt zoals Volbloeds en Arabieren, allerlei warmbloeden, zoals het Belgisch Warmbloed Paard, het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland en het Friese Paard, en koudbloeds zoals de Ardnernner Trekpaard, het belgische Trekpaard, het Nederlandse Paard en verschillende meer of minder chique pony's, zoals de Belgische Rijpony, de Belgische of Nederlandse Connemara Pony, of de Welsh Pony, de WElsh Cob enzovoort. Als deze stamboeken registreren niet alleen paarden en veulens, maar ograniseren ook allerlei keuringen, waarbij paarden op exterieur en prestaties, ook fokprestaties , worden beoordeeld. Dat is het kader waar de paardenfokker zijn informatie vandaan haalt en waarbinnen hij zijn rol als fokker speelt.