Het is verstandig een veulen vast te laten wennen aan de paardentrailer.
Eenmaalvertrouwd gemaakt met de treepland en de paardentrailer of vrachtwagen, zal hij later gemakkelijker te laden zijn. De eerste keer laadt je de merrie en het veulen samen. Het veulen zal namelijk minder snel in manier raken wanneer zijn moeder in de buurt is. Het is niet onwaarschijnlijk dat het veulen de eerste keer weigert de laadklep op te lopen. Ook hier geldt dat iets lekker vaak de beste manier is om hem op andere gedachten te brengen. Mocht dit niet lukken, zet dan hulptroepen in. Terwijl je het veulen aan het halstertouw houdt vraag je twee helpers te assisteren, Zij gaan weerszijden van het veulen staan en grijpen achter de achter het het veulen elkaar stevig vast. Zo duwen zij het veulen als het ware de trailer in. Wanneer ze de achterhand van het dier iets optillen, zal dit makkelijker gaan. Bij een erg sterk veulen of een groot paard, kan bijvoorbeeld een longeerlijn gebruikt worden om achter de achthand te spannen. Dit schept een veilige afstand tussen de helpers en paard. Stel het dier op zijn gemak en prijs hem wanneer hij in de trailer staat.
Geef hem als beloning wat te eten.

Sluit de trailer pas als het veulen enigszins op zijn gemak is. Als dit allemaal goed gaat, kan je de volgende keer een klein stukje gaan rijden. Zorg er tijdens het rijden voor dat de trailer volkomen gesloten is. Sluit het zeiltje of de klep goed af en ga niet rijden met een trailer die boven de laadklep niet gesloten kan worden. Een veulen dat een paniekaanval krijg, is in staat tegen de laadkled op te klauteren en zou zich wijze van spreken uit de trailer kunnen werpen. Natuurlijk rijdt u altijd erg voorzichtig wanneer je dieren vervoert. Neem, vooral tijdens zo'n eerste rit, de bochten met een slaggengangetje en vermijd plotseling remmen.